ایلکین
loader

استند

سه پایه فون پرتابل

(Background Support System (iA-BS2
SKU: 869379P1998
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

سه پایه ران وی ایلکین

(Runway Roller Stand (430
SKU: 869583CP1897
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

سه پایه نور 260LS

(Light Stand (iA-260LS
SKU: 869279PC1897
۳۰۰,۰۰۰ تومان

برکت سه تایی فون پرتابل

Triple Crossbar Background Support Bracket
SKU: 869859742099
۷۶۰,۰۰۰ تومان

نگهدارنده دیواری سه‌پایه

(Wall Mounted Light Stand Holder (W05
SKU: 869891952099
۸۰۰,۰۰۰ تومان

سه پایه کوتاه

(Mini Light Stand (i-MLS4070
SKU: 869154P1897
۲۵۰,۰۰۰ تومان

بوم دیوار

(Wall Boom (iBoom H3
SKU: 869465PC1695
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

رفلکتور هولدر ایلکین

PRO Ri2 Reflector Holder
SKU: 869145952099
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان